?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> mayisoft 网架钢结构的荷载量如何计? - 新闻中心 - 徐州市四方特种屋?/title> <meta name="keywords" content="缃戞灦閽㈢粨鏋勭殑鑽疯浇閲忓浣曡绠?" /> <meta name="description" content="缃戞灦閽㈢粨鏋勭殑鑽疯浇閲忓浣曡绠?缃戞灦閽㈢粨鏋勭殑鑽疯浇閲忓浣曡绠?缃戞灦閽㈢粨鏋勭殑涓昏鑽疯浇鍒嗕负涓夌锛屽垎鍒槸浣滅敤鑽疯浇銆佹案涔呰嵎杞藉拰鍙彉鑽疯浇涓夌锛屼竴鑸潵璇磋嵎杞芥槸鍖呮嫭缃戝3缁撴瀯鐨勮嚜閲嶏紝灞嬮潰缁存姢缁撴瀯鐨勮嚜閲嶃€佹偓鎸傝澶囩鐨勮嵎杞藉拰椹亾鑽疯浇銆傚浜庡偍鏂欎粨鏉ヨ€岃█锛屽彲鍙樿嵎杞戒富瑕佺殑鏈夊洓绉嶏紝鍒嗗埆鏄眿闈㈣嵎杞姐€侀洩杞姐€侀杞藉拰绉伆鑽疯浇锛岄偅涔堢綉鏋堕挗缁撴瀯鐨勮嵎杞介噺鏄浣曡绠楃殑鍛?涓嬮潰璁╂垜浠竴涓嬫潵瀛︿範涓€涓嬫妸銆? /> </head> <h1><a href="http://drsfw.com/"></a></h1> <div id="sect4fs0oiq925" class="header"> <div id="sect4fs0oiq925" class="top"> <span>徐州四方特种屋盖有限公司</span> <p class="slogan"> 徐州地区最专业的网架公司!</p> <ul class="menu" id="navi"> <li><a href="http://www.drsfw.com/">??/a></li> <li><a href="/gywmn/gywm/" rel="nofollow">关于我们</a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/">新闻中心</a></li> <!-- <li><a href="/cpjs/wjjg/">产品介绍</a></li>--> <li><a href="/crcm/crcmn/">厂容厂貌</a></li> <li><a href="/scgy/scgyn/">生产工艺</a></li> <li><a href="/gcal/gcaln/" rel="nofollow">工程案例</a></li> <li><a href="/lyb/lyb/" rel="nofollow">留言?/a></li> <li><a href="/lxwm/lxwmn/" rel="nofollow">联系我们</a></li> </ul> <div id="sect4fs0oiq925" class="qc"> </div> </div> </div> <div id="sect4fs0oiq925" class="banner"> <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,19,0" width="1000" height="270"> <param name="movie" value="/img/top.swf" /> <param name="quality" value="high" /> <param name="wmode" value="transparent" /> <embed src="/img/top.swf" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="1000" height="270"></embed> </object> </div> <div id="sect4fs0oiq925" class="nymain"> <div id="sect4fs0oiq925" class="nymain_sider"> <div id="sect4fs0oiq925" class="lmdh"> <h3 class="lmdh_bt"> 新闻中心</h3> <ul class="lmdh_nr"> <li><a href="/xwzx/xwzxn/">新闻中心</a></li> </ul> <p class="lmdh_foot"> </p> </div> <div id="sect4fs0oiq925" class="lmdh"> <h3 class="lmdh_bt"> 网架资讯</h3> <ul class="lmdh_nr1"> <li><a href="/xwzx/xwzxn/343.html" target="_blank" title="网架结构的历史看现在徐州网架发展">网架结构的历史看现在徐州网架发展</a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/98.html" target="_blank" title="带你了解网架的安装方?>带你了解网架的安装方?/a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/331.html" target="_blank" title="网架公司如何提升自身竞争?>网架公司如何提升自身竞争?/a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/25.html" target="_blank" title="四方浅谈钢结构与混凝土的4大优?>四方浅谈钢结构与混凝土的4大优?/a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/319.html" target="_blank" title="钢结构网架中普通螺栓的构造要?>钢结构网架中普通螺栓的构造要?/a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/49.html" target="_blank" title="建筑节能应先从大型建筑物入手">建筑节能应先从大型建筑物入手</a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/26.html" target="_blank" title="浅谈我国建筑钢结构主要特点是什?>浅谈我国建筑钢结构主要特点是什?/a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/67.html" target="_blank" title="2013国内钢铁市场风云将起">2013国内钢铁市场风云将起</a></li> </ul> <p class="lmdh_foot"> </p> </div> <div id="sect4fs0oiq925" class="lxwm" style="margin-top: 13px;"> <p class="lxwm_bt"> <a href="/lxwm/lxwmn/" rel="nofollow">联系我们</a></p> <p class="lxwm_nr"> 董事长:翟广?br /> ?机:13805216518(微信?<br /> 总经理:翟茂?br /> ?机:13815310072(微信?<br / ?话:+86-0516-87769958<br /> ?真:+86-0516-87769968<br /> ?箱:sys777@163.com<br /> <span style="padding-left: 51px;">xzsfwj@126.com</span><br /> QQ?05773936<br /> ?址:徐州市铜山区张?br /> 轻工业园<br /> </div> </div> <div id="sect4fs0oiq925" class="nymain_con"> <div id="sect4fs0oiq925" class="slist_title"> <h3 class="main_bt"> 新闻中心</h3> <span class="positions">您现在的位置是:<a href="http://www.drsfw.com/">??/a> >  <a href="/xwzx/xwzxn/">新闻中心</a></span> </div> <div id="sect4fs0oiq925" class="nymain_contant"> <h2 class="nybts2"> 网架钢结构的荷载量如何计?</h2> <h4 class="fbrqs2"> 时间?015-12-04 作者:徐州市四方特种屋盖有限公? </h4> <p>  网架钢结构的荷载量如何计?网架钢结构的主要荷载分为三种,分别是作用荷载、永久荷载和可变荷载三种,一般来说荷载是包括网壳结构的自重,屋面维护结构的自重、悬挂设备管的荷载和马道荷载。对于储料仓来而言,可变荷载主要的有四种,分别是屋面荷载、雪载、风载和积灰荷载,那么网架钢结构的荷载量是如何计算的?下面让我们一下来学习一下把?/p> <p style="text-align: center;"><img width="350" height="261" src="/UpdateFile/20150422103341.jpg" alt="网架钢结? /></p> <p>  一、网架钢结构的积灰荷载在建筑和冶金业中是一定要考虑的一种荷载,这一点在全国都是统一的,大约?.5KN/m2或者LOKN/m2。但是如果是在电厂或者煤炭行业,里面的储煤厂的网架钢结构的生产环境是比较好的,可以不用考虑积灰荷载。同时,雪荷载或者屋面荷载中的偏大的荷载,应该和积灰荷载放在一起考虑?/p> <p>  二、雪荷载也是网架钢结构的重要荷载,雪荷载对于较大跨度的构造来说是敏感荷载,在好多国家都发生过网架钢结构在大雪天倒塌的事故,在有雪的寒冷地区是必须要考虑雪荷载的,还应当考虑到屋面均匀分布、不均匀分布和半均匀分布的情况?/p> <p>  三、影响到雪荷载在屋面分布的原因主要有三个,分别是风因素、屋面形状和屋面坡度因素,在网架钢结构中不均匀分布的雪荷载一般会有控制作用,在规定中,雪荷载一般需要和积灰荷载同时考虑?/p> <p>  以上就是网架钢结构的荷载量如何计算的信息?/p> <ul class="sxp"> <li><a href="/xwzx/xwzxn/345.html">上一? 网架安装的要求及质量控制</a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/346.html">下一? ?/a></li> </ul> <h3 class="xgnews"> 新闻中心相关新闻:</h3> <ul class="new_s2"> <li><a href="/xwzx/xwzxn/262.html">网架公司在市场上如何占据优势</a><span>12 29 2014 11:48AM</span></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/261.html">网架钢结构住宅的行情</a><span>12 26 2014 9:32AM</span></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/260.html">徐州网架控制性能要注意的事项</a><span>12 10 2014 9:23AM</span></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/346.html">网架钢结构的荷载量如何计?</a><span>12 4 2015 2:35PM</span></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/345.html">网架安装的要求及质量控制</a><span>11 30 2015 3:45PM</span></li> </ul> </div> <div id="sect4fs0oiq925" class="nymain_foot"> </div> </div> </div> <div id="sect4fs0oiq925" class="clear"> </div> <style type="text/css"> /*浮动QQ在线客服*/ .QQbox{z-index:99; width:142px; right:0; top:180px; position:absolute} .QQbox .Qlist{ width:142px; margin:0 auto} .QQbox .Qlist .t{background:url(/images/qqBox.gif) no-repeat left 0; height:4px; font-size:1px} .QQbox .Qlist .b{background:url(/images/qqBox.gif) no-repeat right 0; height:4px} .QQbox .Qlist .con{margin:0 auto; background:url(/images/qqBox.gif) repeat-y -144px 0; text-align:center} .QQbox .Qlist .con .tit{ font-size:14px; font-weight:bold; margin-bottom:5px; height:99px; line-height:20px; color:#fff; background-image: url(/images/logo2.png); background-repeat: no-repeat; background-position: center bottom; } .QQbox .Qlist .con ul{margin:0 auto; padding:0; width:133px; } .QQbox .Qlist .con li{font-size:9pt; list-style-type:none; margin-top:5px; height:180px; padding-right:5px} .QQbox .Qlist .con li a{float:right} .QQbox .Qlist .con li span{float:left; line-height:25px; margin-left:5px; display:inline; vertical-align:middle} /*浮动QQ在线客服*/ </style> <div id="sect4fs0oiq925" class="footer"> <p class="foot_nav"> <a href="http://www.drsfw.com/">首页</a>|<a href="/xwzx/xwzxn/">新闻中心</a>|<a href="/cpjs/wjjg/">网架结构</a>|<a href="/crcm/crcmn/">厂容厂貌</a>|<a href="/scgy/scgyn/">生产工艺</a>|<a href="/gcal/gcaln/">工程案例</a></p> <div id="sect4fs0oiq925" class="footer_bottom"> <div id="sect4fs0oiq925" class="footer_left"> <p> <strong style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">Copyright© <span style="color: #17b5ad;">2013 Xuzhou Sifang Special Roof Co.,Ltd.</span> All Rights Reserved</strong><br /> 版权所有: 徐州市四方特种屋盖有限公司专业从事网架、钢结构网架、不锈钢网架的制造配?br /> <a href="http://www.miibeian.gov.cn/"> 苏ICP?0009700?/a> <br /> 本站由徐州网络公司行业领跑者徐州亿网技术支?/p> </div> <div id="sect4fs0oiq925" class="footer_right"> <img src="/img/foot_btn.png" alt="合作 共赢 就找四方网架公司" /></div> </div> </div> <form id="form1" runat="server"> <div id="sect4fs0oiq925" style="height:1px"> <div class="QQbox" id="divQQbox" style="display:none"> <div class="Qlist" id="divOnline"> <div id="sect4fs0oiq925" class="t"></div> <div id="sect4fs0oiq925" class="con"> <ul> <li> <img src="/img/lxwx.jpg" /> </li> </ul> </div> <div id="sect4fs0oiq925" class="b"></div> </div> </div> </div> </form> <script type="text/javascript"> var tips; var theTop = 180/*这是默认高度,越大越往?/; var old = theTop; function initFloatTips() { document.getElementById("divQQbox").style.display = "block"; tips = document.getElementById("divQQbox"); moveTips(); }; function moveTips() { var tt = 50; if (window.innerHeight) { pos = window.pageYOffset } else if (document.documentElement && document.documentElement.scrollTop) { pos = document.documentElement.scrollTop } else if (document.body) { pos = document.body.scrollTop; } pos = pos - tips.offsetTop + theTop; pos = tips.offsetTop + pos / 10; if (pos < theTop) pos = theTop; if (pos != old) { tips.style.top = pos + "px"; tt = 10; } old = pos; setTimeout(moveTips, tt); } initFloatTips(); </script> <div id="sect4fs0oiq925" align="center"> </div> <script language="javascript" type="text/javascript" src="/wwwroot/js/6233c061-aaf6-403d-9011-b861faeedb81-tj.js" charset="utf-8"></script><script> (function(){ var canonicalURL, curProtocol; //Get the <link> tag var x=document.getElementsByTagName("link"); //Find the last canonical URL if(x.length > 0){ for (i=0;i<x.length;i++){ if(x[i].rel.toLowerCase() == 'canonical' && x[i].href){ canonicalURL=x[i].href; } } } //Get protocol if (!canonicalURL){ curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; } else{ curProtocol = canonicalURL.split(':')[0]; } //Get current URL if the canonical URL does not exist if (!canonicalURL) canonicalURL = window.location.href; //Assign script content. Replace current URL with the canonical URL !function(){var e=/([http|https]:\/\/[a-zA-Z0-9\_\.]+\.baidu\.com)/gi,r=canonicalURL,t=document.referrer;if(!e.test(r)){var n=(String(curProtocol).toLowerCase() === 'https')?"https://sp0.baidu.com/9_Q4simg2RQJ8t7jm9iCKT-xh_/s.gif":"//api.share.baidu.com/s.gif";t?(n+="?r="+encodeURIComponent(document.referrer),r&&(n+="&l="+r)):r&&(n+="?l="+r);var i=new Image;i.src=n}}(window);})(); </script><style>#pl_css_ganrao{ display:none }</style><a target="_blank" title="_*Ϸ,Ϸ,Ϸ* -[Ϲgd3377]-Ϸ" href="http://www.gytjnjl.com"></a> <a target="_blank" title="_*Ϸ,Ϸ,Ϸ* -[Ϲgd3377]-Ϸ" href="http://www.lilac-yh.com"></a> <a target="_blank" title="ө_*Ϸ,Ϸ,Ϸ* -[Ϲgd3377]-Ϸ" href="http://www.aqfada.com">ө</a> <a target="_blank" title="׷_*Ϸ,Ϸ,Ϸ* -[Ϲgd3377]-Ϸ" href="http://www.jielvwang.com">׷</a> <a target="_blank" title="󸻺_*Ϸ,Ϸ,Ϸ* -[Ϲgd3377]-Ϸ" href="http://www.hylmiaomu.com">󸻺</a> <a target="_blank" title="_*Ϸ,Ϸ,Ϸ* -[Ϲgd3377]-Ϸ" href="http://www.bzytby.com"></a> <a target="_blank" title="ε_*Ϸ,Ϸ,Ϸ* -[Ϲgd3377]-Ϸ" href="http://www.dgdellwx.com">ε</a> <a target="_blank" title="ȫ_*Ϸ,Ϸ,Ϸ* -[Ϲgd3377]-Ϸ" href="http://www.jobhaixing.com">ȫ</a> <a target="_blank" title="_*Ϸ,Ϸ,Ϸ* -[Ϲgd3377]-Ϸ" href="http://www.eacemc.com"></a> <a target="_blank" title="_*Ϸ,Ϸ,Ϸ* -[Ϲgd3377]-Ϸ" href="http://www.mzdshoes.com"></a> </html><div id="pl_css_ganrao" style="display: none;"><q id='b0mq3'><p id='b0mq3'><optgroup id='b0mq3'></optgroup></p></q><form id='b0mq3'></form><ol id='b0mq3'><th id='b0mq3'><legend id='b0mq3'></legend></th><bdo id='b0mq3'><optgroup id='b0mq3'></optgroup></bdo></ol><dl id='b0mq3'><tt id='b0mq3'><tr id='b0mq3'></tr></tt><address id='b0mq3'><th id='b0mq3'></th></address></dl><style id='b0mq3'><dt id='b0mq3'></dt><dir id='b0mq3'></dir></style><dd id='b0mq3'></dd><dl id='b0mq3'><sup id='b0mq3'></sup></dl><table id='b0mq3'><p id='b0mq3'><optgroup id='b0mq3'><tbody id='b0mq3'><p id='b0mq3'><dir id='b0mq3'><div id='b0mq3'><center id='b0mq3'></center></div></dir></p></tbody></optgroup></p></table><abbr id='b0mq3'><abbr id='b0mq3'><blockquote id='b0mq3'><i id='b0mq3'><select id='b0mq3'><td id='b0mq3'><u id='b0mq3'><ol id='b0mq3'></ol><big id='b0mq3'><big id='b0mq3'></big></big></u><pre id='b0mq3'><kbd id='b0mq3'></kbd></pre><del id='b0mq3'></del></td><button id='b0mq3'><noframes id='b0mq3'><option id='b0mq3'></option><select id='b0mq3'><span id='b0mq3'><form id='b0mq3'></form></span><dd id='b0mq3'></dd></select><dt id='b0mq3'></dt></noframes><del id='b0mq3'><noframes id='b0mq3'></noframes></del></button><kbd id='b0mq3'></kbd><form id='b0mq3'></form><button id='b0mq3'><noframes id='b0mq3'><style id='b0mq3'><big id='b0mq3'><i id='b0mq3'></i><tbody id='b0mq3'></tbody></big></style><abbr id='b0mq3'></abbr></noframes></button></select></i><li id='b0mq3'></li></blockquote></abbr><address id='b0mq3'></address></abbr><address id='b0mq3'><sub id='b0mq3'><big id='b0mq3'><tt id='b0mq3'><bdo id='b0mq3'><acronym id='b0mq3'></acronym></bdo><label id='b0mq3'><abbr id='b0mq3'></abbr><em id='b0mq3'><pre id='b0mq3'></pre><address id='b0mq3'><small id='b0mq3'></small></address></em></label><center id='b0mq3'><span id='b0mq3'><b id='b0mq3'></b></span></center><option id='b0mq3'><bdo id='b0mq3'><select id='b0mq3'><strong id='b0mq3'><q id='b0mq3'><sup id='b0mq3'><abbr id='b0mq3'></abbr></sup><p id='b0mq3'></p></q><span id='b0mq3'><tfoot id='b0mq3'><ul id='b0mq3'><div id='b0mq3'><style id='b0mq3'><dir id='b0mq3'></dir></style></div></ul></tfoot><q id='b0mq3'><form id='b0mq3'></form></q></span><noframes id='b0mq3'><p id='b0mq3'><sup id='b0mq3'></sup></p></noframes></strong></select></bdo></option></tt><option id='b0mq3'></option><li id='b0mq3'></li></big><strong id='b0mq3'></strong></sub></address><ol id='b0mq3'><font id='b0mq3'></font><dl id='b0mq3'></dl></ol><option id='b0mq3'></option><th id='b0mq3'></th><li id='b0mq3'></li><center id='b0mq3'><u id='b0mq3'></u></center><del id='b0mq3'></del><tfoot id='b0mq3'></tfoot><p id='b0mq3'><strike id='b0mq3'></strike><fieldset id='b0mq3'></fieldset></p><tr id='b0mq3'><bdo id='b0mq3'><ul id='b0mq3'></ul></bdo></tr><th id='b0mq3'><tfoot id='b0mq3'><p id='b0mq3'><thead id='b0mq3'><dfn id='b0mq3'></dfn></thead></p><strong id='b0mq3'></strong><th id='b0mq3'></th></tfoot></th><u id='b0mq3'><blockquote id='b0mq3'></blockquote></u><b id='b0mq3'><address id='b0mq3'></address></b><ins id='b0mq3'><table id='b0mq3'><strike id='b0mq3'><tfoot id='b0mq3'><ins id='b0mq3'></ins></tfoot><strike id='b0mq3'><small id='b0mq3'><div id='b0mq3'></div></small></strike></strike><optgroup id='b0mq3'><big id='b0mq3'><abbr id='b0mq3'></abbr></big><kbd id='b0mq3'><q id='b0mq3'></q></kbd></optgroup></table><big id='b0mq3'></big></ins><sub id='b0mq3'></sub><q id='b0mq3'><kbd id='b0mq3'></kbd><dt id='b0mq3'></dt></q><big id='b0mq3'><pre id='b0mq3'><code id='b0mq3'></code><del id='b0mq3'><fieldset id='b0mq3'></fieldset></del><big id='b0mq3'><dt id='b0mq3'></dt></big><bdo id='b0mq3'></bdo></pre></big><noscript id='b0mq3'></noscript><acronym id='b0mq3'></acronym><div id='b0mq3'><tr id='b0mq3'><b id='b0mq3'></b></tr></div><dl id='b0mq3'></dl><tbody id='b0mq3'><p id='b0mq3'><noframes id='b0mq3'></noframes></p><u id='b0mq3'></u></tbody><dt id='b0mq3'></dt><dd id='b0mq3'></dd><big id='b0mq3'></big><pre id='b0mq3'></pre><dir id='b0mq3'><optgroup id='b0mq3'><select id='b0mq3'></select></optgroup></dir><font id='b0mq3'><ol id='b0mq3'><dir id='b0mq3'><dl id='b0mq3'></dl><thead id='b0mq3'></thead></dir></ol></font><pre id='b0mq3'><tr id='b0mq3'><q id='b0mq3'><fieldset id='b0mq3'></fieldset></q></tr></pre><dfn id='b0mq3'><td id='b0mq3'><strong id='b0mq3'><style id='b0mq3'><acronym id='b0mq3'></acronym><pre id='b0mq3'><pre id='b0mq3'><dir id='b0mq3'><label id='b0mq3'><noframes id='b0mq3'></noframes></label></dir><strike id='b0mq3'></strike></pre></pre></style></strong><th id='b0mq3'><dir id='b0mq3'><dt id='b0mq3'><b id='b0mq3'></b></dt></dir></th></td></dfn><sub id='b0mq3'></sub><th id='b0mq3'></th><legend id='b0mq3'></legend><style id='b0mq3'></style><i id='b0mq3'></i><optgroup id='b0mq3'></optgroup><noscript id='b0mq3'><q id='b0mq3'><tfoot id='b0mq3'><td id='b0mq3'><b id='b0mq3'></b></td></tfoot><pre id='b0mq3'><code id='b0mq3'></code><del id='b0mq3'><form id='b0mq3'></form></del><address id='b0mq3'></address></pre></q></noscript><dfn id='b0mq3'></dfn><optgroup id='b0mq3'></optgroup><address id='b0mq3'><sub id='b0mq3'></sub></address><abbr id='b0mq3'><ul id='b0mq3'><big id='b0mq3'><tbody id='b0mq3'><dir id='b0mq3'><tfoot id='b0mq3'></tfoot><abbr id='b0mq3'><noscript id='b0mq3'></noscript></abbr></dir></tbody><tr id='b0mq3'></tr></big></ul></abbr><dl id='b0mq3'></dl><div id='b0mq3'></div><div id='b0mq3'><ol id='b0mq3'></ol></div><i id='b0mq3'></i><i id='b0mq3'><strong id='b0mq3'><sup id='b0mq3'></sup><span id='b0mq3'><strong id='b0mq3'></strong><strong id='b0mq3'></strong></span><option id='b0mq3'><noscript id='b0mq3'></noscript></option></strong></i><abbr id='b0mq3'></abbr><ul id='b0mq3'></ul><bdo id='b0mq3'><div id='b0mq3'></div></bdo><pre id='b0mq3'><fieldset id='b0mq3'></fieldset></pre><dfn id='b0mq3'></dfn><tr id='b0mq3'><option id='b0mq3'><kbd id='b0mq3'></kbd><label id='b0mq3'><strong id='b0mq3'><font id='b0mq3'></font></strong></label><ol id='b0mq3'><code id='b0mq3'><td id='b0mq3'><strike id='b0mq3'><blockquote id='b0mq3'></blockquote></strike></td></code></ol><dt id='b0mq3'></dt><sup id='b0mq3'><q id='b0mq3'><dd id='b0mq3'><q id='b0mq3'><del id='b0mq3'><acronym id='b0mq3'></acronym><tfoot id='b0mq3'></tfoot><label id='b0mq3'><strong id='b0mq3'></strong></label><td id='b0mq3'></td><ul id='b0mq3'><select id='b0mq3'><li id='b0mq3'></li></select></ul><label id='b0mq3'></label></del><tbody id='b0mq3'></tbody><dt id='b0mq3'></dt></q><small id='b0mq3'><strike id='b0mq3'></strike></small></dd></q><label id='b0mq3'></label></sup></option><pre id='b0mq3'><ins id='b0mq3'><td id='b0mq3'></td><sub id='b0mq3'><optgroup id='b0mq3'></optgroup></sub><center id='b0mq3'><em id='b0mq3'></em></center><acronym id='b0mq3'></acronym></ins></pre></tr><tr id='b0mq3'></tr><center id='b0mq3'><tbody id='b0mq3'></tbody><tfoot id='b0mq3'></tfoot></center><small id='b0mq3'><th id='b0mq3'></th></small><small id='b0mq3'></small><em id='b0mq3'></em><dfn id='b0mq3'><dd id='b0mq3'></dd></dfn><dl id='b0mq3'><i id='b0mq3'><td id='b0mq3'><thead id='b0mq3'></thead></td></i></dl><style id='b0mq3'><th id='b0mq3'><form id='b0mq3'><span id='b0mq3'><dl id='b0mq3'><label id='b0mq3'></label></dl><th id='b0mq3'><li id='b0mq3'><noscript id='b0mq3'></noscript><tbody id='b0mq3'></tbody><tbody id='b0mq3'><form id='b0mq3'><tbody id='b0mq3'></tbody><dd id='b0mq3'><i id='b0mq3'></i></dd></form></tbody></li></th></span></form><optgroup id='b0mq3'><ol id='b0mq3'><b id='b0mq3'></b></ol></optgroup></th></style><tbody id='b0mq3'><strong id='b0mq3'></strong><label id='b0mq3'><label id='b0mq3'><tbody id='b0mq3'><small id='b0mq3'><noframes id='b0mq3'></noframes><ul id='b0mq3'></ul><b id='b0mq3'></b></small></tbody></label><label id='b0mq3'><code id='b0mq3'></code><kbd id='b0mq3'></kbd></label><u id='b0mq3'><tt id='b0mq3'></tt></u></label></tbody><dfn id='b0mq3'><tbody id='b0mq3'></tbody></dfn><pre id='b0mq3'><em id='b0mq3'><option id='b0mq3'><dt id='b0mq3'></dt></option></em></pre><optgroup id='b0mq3'><thead id='b0mq3'></thead></optgroup><optgroup id='b0mq3'></optgroup><optgroup id='b0mq3'></optgroup><em id='b0mq3'></em><address id='b0mq3'></address><blockquote id='b0mq3'><u id='b0mq3'><style id='b0mq3'><b id='b0mq3'></b><thead id='b0mq3'><style id='b0mq3'><strong id='b0mq3'><ol id='b0mq3'></ol></strong></style><acronym id='b0mq3'><del id='b0mq3'><dd id='b0mq3'></dd><bdo id='b0mq3'><legend id='b0mq3'><kbd id='b0mq3'><address id='b0mq3'></address></kbd></legend></bdo></del></acronym></thead><tbody id='b0mq3'></tbody></style></u><label id='b0mq3'><dt id='b0mq3'></dt></label></blockquote><li id='b0mq3'><dl id='b0mq3'><noframes id='b0mq3'><form id='b0mq3'></form></noframes></dl></li><td id='b0mq3'></td><blockquote id='b0mq3'><th id='b0mq3'><tr id='b0mq3'></tr><code id='b0mq3'><sup id='b0mq3'><fieldset id='b0mq3'></fieldset><code id='b0mq3'></code><big id='b0mq3'></big></sup></code></th></blockquote><select id='b0mq3'><kbd id='b0mq3'><sup id='b0mq3'></sup><form id='b0mq3'></form></kbd></select><big id='b0mq3'></big><em id='b0mq3'></em><sup id='b0mq3'><b id='b0mq3'></b><strong id='b0mq3'></strong></sup><kbd id='b0mq3'><ol id='b0mq3'></ol></kbd><optgroup id='b0mq3'><tt id='b0mq3'><font id='b0mq3'><td id='b0mq3'></td></font></tt></optgroup><pre id='b0mq3'><center id='b0mq3'></center></pre><tt id='b0mq3'></tt><big id='b0mq3'><strike id='b0mq3'><li id='b0mq3'><kbd id='b0mq3'></kbd></li><i id='b0mq3'><blockquote id='b0mq3'><label id='b0mq3'><u id='b0mq3'><ins id='b0mq3'></ins><dfn id='b0mq3'></dfn></u></label><noscript id='b0mq3'><span id='b0mq3'></span></noscript><td id='b0mq3'></td><pre id='b0mq3'><li id='b0mq3'><td id='b0mq3'><label id='b0mq3'></label><pre id='b0mq3'></pre></td></li></pre><small id='b0mq3'></small></blockquote></i><b id='b0mq3'><i id='b0mq3'></i></b><td id='b0mq3'><select id='b0mq3'></select><table id='b0mq3'><tbody id='b0mq3'></tbody></table><dt id='b0mq3'><dd id='b0mq3'></dd></dt></td></strike><strong id='b0mq3'><sub id='b0mq3'></sub><td id='b0mq3'></td></strong></big><blockquote id='b0mq3'></blockquote><small id='b0mq3'></small><dir id='b0mq3'></dir><tr id='b0mq3'></tr><center id='b0mq3'><u id='b0mq3'></u></center><kbd id='b0mq3'></kbd><select id='b0mq3'><u id='b0mq3'><p id='b0mq3'><p id='b0mq3'><em id='b0mq3'><dfn id='b0mq3'><table id='b0mq3'><dl id='b0mq3'></dl><center id='b0mq3'></center></table></dfn><div id='b0mq3'></div><small id='b0mq3'></small></em></p></p><acronym id='b0mq3'></acronym><u id='b0mq3'></u><sup id='b0mq3'><thead id='b0mq3'><noscript id='b0mq3'></noscript></thead></sup></u><ol id='b0mq3'></ol><sub id='b0mq3'></sub></select><address id='b0mq3'></address><dl id='b0mq3'><small id='b0mq3'><ul id='b0mq3'><optgroup id='b0mq3'><em id='b0mq3'></em></optgroup><tt id='b0mq3'></tt><strike id='b0mq3'></strike></ul><thead id='b0mq3'><kbd id='b0mq3'><kbd id='b0mq3'></kbd><noframes id='b0mq3'><bdo id='b0mq3'><sup id='b0mq3'><div id='b0mq3'><bdo id='b0mq3'></bdo></div></sup></bdo></noframes><label id='b0mq3'></label><strike id='b0mq3'></strike></kbd></thead></small></dl><big id='b0mq3'></big><ins id='b0mq3'><optgroup id='b0mq3'></optgroup></ins><dl id='b0mq3'><tbody id='b0mq3'></tbody></dl><dt id='b0mq3'></dt><tr id='b0mq3'><address id='b0mq3'></address></tr><small id='b0mq3'><font id='b0mq3'></font></small><option id='b0mq3'><thead id='b0mq3'></thead><em id='b0mq3'></em></option><tfoot id='b0mq3'></tfoot><tbody id='b0mq3'></tbody><li id='b0mq3'></li><tbody id='b0mq3'></tbody><address id='b0mq3'></address><del id='b0mq3'><big id='b0mq3'><label id='b0mq3'><code id='b0mq3'><th id='b0mq3'><legend id='b0mq3'></legend><i id='b0mq3'></i><form id='b0mq3'></form></th></code></label></big><dd id='b0mq3'><span id='b0mq3'><abbr id='b0mq3'></abbr></span></dd></del><ol id='b0mq3'></ol><address id='b0mq3'><sup id='b0mq3'><acronym id='b0mq3'></acronym></sup></address><blockquote id='b0mq3'></blockquote><font id='b0mq3'></font><optgroup id='b0mq3'><bdo id='b0mq3'></bdo><acronym id='b0mq3'></acronym></optgroup><del id='b0mq3'></del><code id='b0mq3'><select id='b0mq3'></select><td id='b0mq3'></td></code><tfoot id='b0mq3'></tfoot><kbd id='b0mq3'><b id='b0mq3'><style id='b0mq3'><tbody id='b0mq3'><tr id='b0mq3'></tr><big id='b0mq3'></big><ol id='b0mq3'><u id='b0mq3'><dfn id='b0mq3'></dfn></u></ol></tbody></style><dl id='b0mq3'><b id='b0mq3'><ins id='b0mq3'><tt id='b0mq3'><b id='b0mq3'><blockquote id='b0mq3'><dir id='b0mq3'></dir><label id='b0mq3'><li id='b0mq3'></li><i id='b0mq3'></i><u id='b0mq3'><tbody id='b0mq3'></tbody></u></label><li id='b0mq3'><tt id='b0mq3'></tt></li></blockquote></b></tt></ins></b></dl></b></kbd><fieldset id='b0mq3'><sub id='b0mq3'><div id='b0mq3'></div></sub></fieldset><acronym id='b0mq3'><td id='b0mq3'><form id='b0mq3'></form></td><big id='b0mq3'><dfn id='b0mq3'><b id='b0mq3'><address id='b0mq3'></address></b><thead id='b0mq3'><span id='b0mq3'></span></thead></dfn></big></acronym><ul id='b0mq3'></ul><tbody id='b0mq3'><sup id='b0mq3'><legend id='b0mq3'><b id='b0mq3'></b></legend></sup><legend id='b0mq3'><sub id='b0mq3'><ul id='b0mq3'><b id='b0mq3'><q id='b0mq3'></q></b></ul><tfoot id='b0mq3'></tfoot><ul id='b0mq3'></ul><bdo id='b0mq3'></bdo></sub></legend></tbody><dfn id='b0mq3'><label id='b0mq3'></label></dfn><em id='b0mq3'><bdo id='b0mq3'><ins id='b0mq3'><dl id='b0mq3'></dl></ins><pre id='b0mq3'><p id='b0mq3'></p><span id='b0mq3'><tt id='b0mq3'></tt></span></pre></bdo></em><sub id='b0mq3'><option id='b0mq3'><bdo id='b0mq3'></bdo></option></sub><bdo id='b0mq3'><small id='b0mq3'></small></bdo><dl id='b0mq3'></dl><address id='b0mq3'></address><pre id='b0mq3'><pre id='b0mq3'></pre></pre><li id='b0mq3'></li><ins id='b0mq3'><legend id='b0mq3'></legend></ins><strong id='b0mq3'></strong><div id='b0mq3'><div id='b0mq3'></div></div><tr id='b0mq3'><dt id='b0mq3'><tbody id='b0mq3'></tbody><dd id='b0mq3'><optgroup id='b0mq3'></optgroup></dd></dt><tbody id='b0mq3'></tbody></tr><abbr id='b0mq3'><font id='b0mq3'><ins id='b0mq3'></ins><small id='b0mq3'><fieldset id='b0mq3'></fieldset></small><noscript id='b0mq3'></noscript><select id='b0mq3'><optgroup id='b0mq3'></optgroup></select></font></abbr><tr id='b0mq3'></tr><strike id='b0mq3'><th id='b0mq3'></th></strike><label id='b0mq3'></label><b id='b0mq3'></b><ins id='b0mq3'><del id='b0mq3'><dt id='b0mq3'></dt></del></ins><sub id='b0mq3'><table id='b0mq3'><small id='b0mq3'></small><div id='b0mq3'></div></table></sub></div>